חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החלפת קרן פנסיה – כל מה שצריך לדעת

החלפת קרן פנסיה – כל מה שצריך לדעת

במטרה לעודד את התחרות ואת אפשרויות החיסכון בענף הפנסיוני, התקנות קובעות שעובדים יכולים בכל מועד לעבור למוצר, מסלול וגוף פנסיוני אחר. הם יכולים לעשות זאת בהתאם לבחירתם האישית ללא תשלום או מיסים, ובלא יכולת של המעסיק לכפות התנהלות אחרת. יחד עם זאת, למעבר בין קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות יש השלכות שצריך לבחון היטב. בין היתר החלפת קרן פנסיה משפיע על הכיסוי הביטוחי ועלויותיו, על דמי הניהול, על האפשרות למשיכה הונית, על התשואות ורמות הסיכון, ועל עוד משתנים רבים.

העברת כספי הפנסיה ממבט על

קודם כל, במידה ובחרתם להעביר את כספי הפנסיה שלכם למוצר פנסיוני אחר, יש ליידע את המעסיק. אל החיסכון החדש חייב המעסיק מעתה והלאה להעביר את כל ההפרשות. יש להבין כי הכניסה לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל חדשה תיעשה בהתאם לתנאים שלה בעת המעבר. אמנם החיסכון החדש ישמור על זכויות וותק מהתוכנית הישנה, אך תנאי החיסכון האחרים יכולים להשתנות, כמו ההיקף של כיסויי הביטוח וגובה דמי ניהול.

למרות שהמעבר כיום פשוט וגמיש, ישנם מספר מקרים בהם לא ניתן לעבור למוצר פנסיוני אחר. למשל, ההחלפה אינה אפשרית עבור מי שכבר מקבל קצבת פנסיה חודשית ולמי שהגיש בקשה או קיבל פנסיית נכות. כמו כן, החלפת קרן פנסיה לא אפשרית למי שלקח מהגוף הפנסיוני הלוואה ועדיין לא השיבה במלואה, למי שיש פנסיה תקציבית, או למי שקיים שיעבוד או עיקול על החיסכון הפנסיוני שלו.

מעבר לכך, לפני שמחליפים מוצר פנסיוני מומלץ להשוות בין המוצרים ולהבין את ההשלכות. בייחוד יש לשים את הדגש על השוואת רווחיות הנובעת מדמי הניהול והתשואות, ועל בחינת תנאי הביטוח הפנסיוני. בדיקות אלו ונוספות מומלץ לבצע בעזרת מומחה ויועץ פנסיוני, שירות שלעיתים מסופק על ידי המעסיק.

ניתן לבחון את התאמתכם לתכנון פיננסי מקיף של כלל החסכונות שברשותכם – למימושם באופן אפקטיבי

אילו אפשרויות החלפה קיימות

העברת חסכונות ופיקדונות פנסיונים אפשרית בין מוצרים שונים:

  • החלפת קרן פנסיה אפשרית עם קרנות פנסיה אחרות, קופות גמל וביטוח מנהלים קצבתי.
  • קופות גמל ניתן להעביר אל קופות גמל אחרות, קרנות פנסיה ואל ביטוח מנהלים קצבתי.
  • ביטוח מנהלים קצבתי אפשר להעביר לביטוח מנהלים אחר או לקרנות פנסיה.
  • ביטוח מנהלים הוני ניתן לנייד לביטוח מנהלים אחר או לקופת גמל.
  • קרנות השתלמות ניתן נייד רק לקרנות השתלמות אחרות.

לפניכם מספר דוגמאות למעבר בין מוצרים פנסיונים והשלכותיו.

העברת קרן פנסיה לקופת גמל

העברת קרן פנסיה לקופת גמל מעניקה רמה יותר גבוהה של גמישות בבחירה של מסלולי השקעה, לצד האפשרות לניהול אישי של כספי הקופה. חשוב לדעת כי כספי התגמולים של קופת הגמל והרווחים עליהם פטורים ממס, ואילו על כספי פיצויים ממקומות עבודה קודמים יחול המס שכבר חל על בעל החיסכון.

בקרנות פנסיה, לאחר מותו של המבוטח שאריו לא יכולים למשוך את כספי הקרן, אלא יקבלו אותם כקצבה חודשית המחושבת לפי מסלול הביטוח שנבחר ולפי נתוני השכר שנרשמו בקרן, לא לפי הסכום שנותר בחיסכון. יחד עם זאת, במידה שסך החיסכון הפנסיוני שנותר עולה על גובה הסכום בסיכון, יקבלו השארים קצבה חודשית מוגדלת בהתאם למה שיש בקרן הפנסיה. לכן, עם ניהול נכון של כספי הפנסיה ניתן לקבל קצבת שארים וגם את כספי החיסכון. אפשרות זו נוצרת על ידי העברת צבירת החיסכון הפנסיוני לקופת גמל, לצד השארת הפקדות שוטפות וכיסויי ביטוח בקרן הפנסיה.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי המעבר משפיע על גובה הכיסוי הביטוחי למקרי מוות ואובדן כושר עבודה. בעת מעבר לקופת גמל נקבע גיל חדש להצטרפות, המכתיב את גובה הכיסוי הביטוחי עבור שארים ובמקרה של מוות. בנוסף, מעבר זה עלול לגרום לעלייה בתשלומים עבור כיסויי הביטוח ודמי הניהול.

העברת ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

עד לפני מספר שנים, ביטוח מנהלים הוני או קצבתי היה תוכנית חיסכון מבוקשת. אבל בדרך כלל מוצרים אלו כרוכים בדמי ניהול גבוהים ההופכים את החיסכון הפנסיוני למשתלם פחות.

לכן, מי שיש לו ביטוח מנהלים קצבתי יכול להעביר את החסכונות והפקדותיו לקרנות פנסיה.

המעבר לקרנות מאפשר למצוא מוצרים עם דמי ניהול הרבה יותר זולים, ומאפשר גם לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול. בנוסף, ההחלפה מאפשרת להפחית תשלומים עבור ביטוחי חיים הכלולים בתוכנית החיסכון הפנסיוני.

יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם המעבר אינו כדאי עקב אובדן כיסוי ביטוחי. למשל, ישנה תקופת אכשרה של חמש שנים בגין המרכיב הביטוחי, לכן המעבר לא תמיד כדאי למי שבריאותו אינה תקינה. בנוסף, חשוב לדעת כי קרן פנסיה יכולה לסרב לקבל אדם שבריאותו אינה תקינה, או לדאוג להחריג במסגרת הכיסוי הביטוחי מצבים בריאותיים שונים. בנוסף, הקרן מנוהלת על ידי תקנון אחיד מול כל בעלי החסכונות, לכן אינה חייבת לספק לכם את אותם התנאים שקיבלתם במסגרת הסכם אישי של ביטוח מנהלים.

מעבר מביטוח מנהלים אחד לאחר

אם אתם שוקלים לעבור מביטוח מנהלים אחד לאחר, זכרו שבניגוד לקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי תקנון אחיד, ביטוחי מנהלים מנוהלים עם הסכם אישי. כפועל יוצא מכך, יתכן מצב בו המעבר לביטוח מנהלים אחר לא ישמר זכויות שהיו קיימות בביטוח הקודם. לכן חשוב לבחון היטב את תנאי ההסכם מול החברות השונות בטרם בחירה בביטוח מנהלים חדש. מאידך, מה שכן יישמר לכם הוא המקדם שמכתיב את הסכום שתקבלו כקצבה בעת פרישה לגמלאות.

החלפת ביטוח מנהלים בקופת גמל

כאמור, יש שני סוגים של ביטוחי מנהלים, קצבתי והוני. ביטוח מנהלים הוני מאפשר לחוסך לפדות בעת הגעה לפרישה בבת אחת את כל הסכום שנחסך. אז למי שיש ביטוח מנהלים הוני ורוצה לניידו למוצר פנסיוני אחר, תוך שמירה על הרכיב ההוני, כדאי לשקול להעביר לקופות גמל את הרכיב ההוני של החיסכון. את הרכיב הקצבתי עדיף להעביר לקרנות פנסיה.

המעבר הזה כדאי עקב דמי ניהול נמוכים יותר, ובגלל שבדרך כלל בקופות גמל עמלות הפיקדון והצבירה יותר נמוכות מאשר בביטוח מנהלים. יחד עם זאת, כדאיות הניוד של ביטוח מנהלים לקופת גמל נבחנת מול פרמטרים נוספים, למשל גובה התשואות, רמות סיכון, צרכים אישיים ועוד.

החלפת קרן השתלמות

מי שיש לו קרן השתלמות לא יוכל להחליפה במוצר פנסיוני שונה, אך כן יוכל להחליפה בקרן השתלמות של חברה אחרת, ללא מס ומבלי שהיקף החיסכון ייפגע. המעבר כדאי כאשר רוצים להפחית את גובה דמי הניהול שמשלמים לקרן ולשפר את תנאי החיסכון. יחד עם זאת, גם אם קרן אחרת מציעה דמי ניהול נמוכים יש לשקלל את הכדאיות מול גובה התשואות. לא תמיד קרן עם תשואות גבוהות מצדיקה את דמי הניהול הגבוהים שלה.

תהליך הניוד אינו מורכב ולאחר בחירה בקרן חדשה יש להגיע מול החברה המנהלת להסכם אודות גובה דמי ניהול והתנאים. בהמשך נציגי הקרן החדשה יוכלו לעזור בהעברת כספי הקרן הישנה אליהם. יש לציין כי אם תציגו בפני מנהלי קרן ההשתלמות הנוכחית שלכם הצעות של חברות וקרנות אחרות, קיים סיכוי טוב שיציעו לשפר את תנאי הקרן ולהפחית בגובה דמי הניהול.

שווה להתייעץ!

אם אתם מעוניינים לבצע העברת קופת גמל לקרן פנסיה או כל החלפה אחרת, אנו ממליצים להתייעץ עם גןרם מקצועי. המומחים הפנסיונים שלנו יסייעו לכם לקבל תמונת מצב שלמה של החסכונות הפנסיוניים שלכם, יעזרו לבצע בחירות חכמות שיוזילו עלויות, ימנעו הוצאות מיותרות וימקסמו תשואות. כל זאת לפי הבנה מלאה של צרכי התא המשפחתי בראיה עתידית.

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

כיצד מתכננים ירושה והעברה בין דורית במציאות לא יציבה? כך תוכלו לדאוג להבטחת העתיד לדור ההמשך שלכם
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה