חיפוש
חיפוש
Close this search box.

כיצד למלא הצהרת לקוח כשיר

כיצד למלא הצהרת לקוח כשיר

כל אחד העונה על התנאים שקבעה הרשות לניירות ערך להגדרתו כ"משקיע כשיר" נדרש למלא גם הצהרה המאמתת כי היקף הנכסים הנזילים שברשותו או לחילופין סך הכנסותיו השנתיות אכן עומדות ברף הנדרש. במסגרת אותה הצהרה ישנן מספר נקודות חשובות שיש למלא בכדי להשלים את ההליך שיביא לאישור סופי באשר לסטטוס החדש – "משקיע כשיר". הנה מדריך עם הסבר פשוט איך למלא נכון את הצהרת 'לקוח כשיר'.

גופי ההשקעות השונים מציעים אפשרויות השקעה אקסלוסיביות המיועדות רק למי שזוכה בסיווג היוקרתי "משקיע כשיר" (Accredited Investor). הגדרה זו מתייחסת לכל אדם פרטי או תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד, ומחזיק במקורות הון בשווי גבוה – בין אם היקף שווי הנכסים בבעלותו העומד על 8 מיליון ש"ח ומעלה ובין אם הכנסתו השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על סכום של 1.2 מיליון ש"ח או לחילופין גובה ההכנסות של התא המשפחתי אליו שייך גבוה מ-1.8 מיליון ש"ח לשנה. 

למעשה, אם אחד מהתנאים האלו מתקיים, אותו משקיע מוגדר כ"כשיר" ומרגע זה הינו נחשף לעולם השקעות השמור רק למשקיעים אמידים הנמנים על חוג זה. אלא שגופי ההשקעות דורשים ללא יוצא מהכלל וכחלק מהליך אישור הסטטוס כ"כשיר" (הנקרא לעיתים גם משקיע מתוחכם או מסווג) למלא הצהרת משקיע כשיר.

חשוב לציין, החוק של הרשות לניירות ערך בכל הנוגע למשקיעים כשירים אינו קובע איזה מידע ומסמכים על נותן השירות לקבל על מנת לאשרר את סטטוס לקוח כשיר ולכן כל גוף קובע בהתאם לנהליו ועל-פי שיקול דעתו בלבד את ההליך הסביר לאישור הסטטוס. עם זאת, לרוב מדובר בתהליך זהה בין כל הגופים הכולל פירוט התנאים ומילוי הצהרה ייעודית. הנה השלבים למילוי הצהרת לקוח כשיר:

 

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

 

שלב ראשון – על המשקיע יהיה לאשר בחלק העליון של ההצרה כי הינו נמנה על ההגדרה של משקיע כשיר, כאשר הנוסח מופיע לרוב באופן הבא: "מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968 (להלן: "משקיע כשיר" ו-"החוק")". לאחר אישור זה, יתבקש המשקיע לבחור לפחות באחת מהאפשרויות המתקיימות לגביו ועונות על ההגדרה כלקוח כשיר:

  1. שווי כולל – סך הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה) שבבעלותי עולה על 8.1 מיליון שקלים חדשים. 
  2. גובה הכנסות – היקף ההכנסות עולה בכל אחת מהשנתיים האחרונות על 1.2 מיליון ש"ח או לחילופין גובה הכנסת כאמור של התא המשפחתי (יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר) שאליו משתייך עולה על 1.8 מיליון שקלים חדשים.

     3. שווי משולב – השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלות המשקיע עולה על 5 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 600 אלף ש"ח ליחיד או כ-900  אלף ש"ח לתא משפחתי.

שלב שני – בחלק זה יהיה על המשקיע לאשר כי הינו מודע למשמעויות מעצם היותו משקיע כשיר (סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכיוצא בזה) וכי הינו מסכים לכך לצורך קבלת הצעת רכישת ניירות ערך בקרנות; ידוע למשקיע כי במועד ההצטרפות להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עליו להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרה זו; במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידות באילו מהתנאים להגדרה כמשקיע כשיר, יהיה להביא עובדה זו לידיעת הגוף המנהל מיד עם קרות השינוי כאמור. 

כלומר, שלב זה נועד עבור קבלת אישור מהמשקיע שהוא מבין את ההשלכות של משקיע כשיר, שכן ההשקעות לציבור משקיעים אלו מתחיל בסכומי גבוהים ועל כן ההפסד, באם יקרה, עשוי להיות גבוה בהתאם. 

חלק שלישי – בחלק האחרון של הצהרה משקיע כשיר מתבקש המשקיע לצרף אסמכתא של גורם מוסמך (עורך דין, רואה חשבון, בנקאי, מנהל השקעות וכיוצא בזה) המאשר כי נכון למועד ההצהרה מתקיים אצל המבקש אחד או יותר מהתנאים שנקבעו להגדרתו כמשקיע כשיר. 

לאחר שהמשקיע למעשה משלים את כל החלקים בהצהרה ומעבירה לגוף המנהל הרלוונטי, הבקשה נקלטת וצפוי להינתן אישור תוך ימים ספורים. עם קבלת האישור, עבור המשקיע נפתחת דלת לעולם ההשקעות המיועד למשקיעים כשירים\מסווגים בלבד ובהתאם רף הכניסה המינימלי להשקעה דורש לרוב סכומים התחלתיים של מאות אלפי שקלים.

ראוי להבהיר כי אדם המבקש להכיר בו כמשקיע כשיר נוכח הנכסים הכלכליים שמחזיק יחד עם בני משפחתו, ההגדרה "בן משפחה" לענייננו מתייחסת לבן זוג וכמו-כן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה ואם אינו הורהו או ילדו של היחיד – הוא מתגורר עימו או שפרנסת אחד מהם על האחר. נוסף על כך, לצורך חישוב השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך, אלו מחושבים לפי הנכסים המצויים בהחזקת כל אחד מבעלי החשבון בנפרד וכן בנכסים המוחזקים במשותף.

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

בשורה התחתונה, המשקיעים הכשרים נהנים מייחוס ייחודי וכזה המאפשר להם להשקיע באפיקים המגלמים פוטנציאל תשואה גבוה שהיו שמורים עד השנים האחרונות בעיקר עבור הגופים המוסדיים. צוות הפיננסיים שלנו מתמחה בתכנון, ליווי ובניית אסטרטגיית השקעה עבור משקיעים כשירים ופועל מול כל הגופים המובילים בישראל ובעולם המציעים שלל אפשרויות השקעה למשקיעים מסווגים, זאת כדי להבטיח שהלקוחות הכשירים שלנו נהנים מיכולות ואפשרויות השקעה ללא פשרות. 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

שנה כלכלית סוערת? פוליסת החיסכון עם תשואות עודפות (22.06% בשנה) גם מול סביבה כלכלית מעורפלת
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה