חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ניוד קרן פנסיה – איך עושים זאת?

ניוד קרן פנסיה – איך עושים זאת?

החיסכון הפנסיוני נועד להבטיח את איכות חיינו וביטחוננו הכלכלי לאחר הפרישה. לכן ישנה חשיבות רבה לבחירה נכונה של המסלול הפנסיוני המתאים עבורנו, לבדוק מידי פעם את מצבו ובמידת הצורך להחליפו. ניוד הפנסיה עשוי להביא לחיסכון משמעותי בדמי הניהול ולהגדלת התשואות, אך עקב השלכות אלו ונוספות יש לבצעו באופן מושכל. מצד שני, בזכות תקנות משרד האוצר ניוד קרן פנסיה הפך בימינו להרבה יותר פשוט וקל.

הכירו את תקנות הניוד

בעקבות מהלך שהוביל משרד האוצר, הנועד לעודד את התחרות בענף החיסכון הפנסיוני, נכנסו בשנת 2008 לתוקף תקנות הניוד. מדובר בשורה של תקנות המעניקות לחוסכים לפנסיה מידה רבה של חופש פעולה להעברת כספים בין אפיקי השקעה פנסיונים וחברות ניהול שונות, בין אם מדובר במוצרים דומים או שונים.

בעקבות התקנות החדשות ענף החיסכון הפנסיוני בארץ עבר שינויים מהותיים. בעבר הייתה נהוגה גישה מוסדית, בה לחוסך אין הרבה יכולת השפעה על אפיקי השקעת כספיו, ומעסיקים וגורמים פיננסיים יכולים היו לנתב את כספי הפנסיה לאפיקים שמתאימים להם. אולם, כיום נהוגה הגישה בה לחוסך יש שליטה הרבה יותר גבוהה בכספיו, עם סמכות לבחור בנתיב השקעות מועדף. בנוסף, הרפורמה של משרד האוצר הגבירה את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני והובילה ליצירת מסלולי השקעה מגוונים וכדאיים יותר.

האפשרות לניוד של כספי פנסיה

בזכות השינוי בתקנות של משרד האוצר, ניוד פנסיה ניתן לבצע כיום ללא תשלום, ללא מס וקנסות, בכל מועד מבוקש וכמעט בכל מצב ובין מוצרים פנסיונים שונים. כך למשל, אם בעבר היה אפשר לעבור רק מקרן פנסיה אחת לאחרת, הרי שכיום אפשר לנייד כספים מקרן פנסיה לביטוח מנהלים ולקופות גמל. כמו כן אפשר לנייד כספים מקרנות פנסיה שאינן פעילות לקופות גמל ומבלי שחייבים לאחד אותם עם קרן פנסיה פעילה. כך, במקרה של פטירה, המשפחה תוכל לקבל מקרנות הפנסיה קצבה חודשית ומקופת הגמל תשלום הוני.

בעבר גם לא ניתן היה לאחד חסכונות פנסיונים ואילו משנת 2008 בעקבות תקנות הניוד ניתן לאחד חסכונות שונים או לחילופין לפזרם בין מספר אפיקי השקעה. גם במקרים בהם יש למעסיק הסדר מול קרן פנסיה ספציפית אתם יכולים לבחור קרן אחרת מבלי שהמעסיק יהיה רשאי למנוע זאת מכם. יחד עם זאת, ניוד פנסיה כספי לא כדאי לבצע בכל מצב אלא במקרים בהם הקרן בה מושקע הכסף כבר לא מתאימה לכם מסיבות שונות. בעיקר מדובר בדמי ניהול לא משתלמים ובתשואה פחות כדאית לטווח ארוך. את הנתונים ניתן להשוות באתר של משרד האוצר, בו מוצג מידע עדכני לגבי קרנות פנסיה הפועלות בשוק.

ניתן לבחון את התאמתכם לתכנון פיננסי מקיף של כלל החסכונות שברשותכם – למימושם באופן אפקטיבי

מצבים בהם ניוד פנסיה אינו אפשרי

לצד גמישות באפשרויות הניוד, יש בכל זאת מצבים בהם אין אפשרות להחליף קרנות פנסיה:

 • לא ניתן לנייד פנסיה אם לקחתם הלוואה מהקרן וטרם החזרתם אותה.
 • לא יכול להחליף קרן מי שהגיש בקשה או שמקבל מקרן ספציפית פנסיית נכות.
 • לא ניתן לשנות קרן פנסיה תקציבית.
 • מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית כבר אינו יכול לניידה.
 • אין אפשרות לעבור קרן במקרים בהם על כספי הפנסיה יש צו שיעבוד או עיקול.
 • במקרה של כספי פיצויים, לא ניתן לניידם אלא לאחר גיל 60.
 • אין אפשרות לעבור לחיסכון פנסיוני שאינו פתוח לקבלת חוסכים חדשים, כמו ביטוח מנהלים שיש בו מקדם המרה מובטח, קופת גמל הונית או קרן פנסיה וותיקה.

התאמת החיסכון לצרכים שלכם

לכל אדם יש אפיקי השקעות של כספי פנסיה שיותר מיטיבים עימו ומשפיעים על הצורך בניוד הפנסיה ועל הבחירה. למעשה, מומלץ ליצור תמהיל אישי המותאם לגילכם, לצרכים ולהעדפות שלכם ושל בני משפחתכם.

כך למשל, יש מי שמבקש להפוך חיסכון הוני עם סכום פרישה חד פעמי לפנסיית קצבה חודשית, יש מי שרוצה לרכז את כספי הפנסיה שלו, ואילו האחר יעדיף דווקא לפזר את חסכונותיו הפנסיוניים. בכל מקרה, חשוב לדעת שבזכות התחרות בשוק מוצעים על ידי הגופים השונים תנאים כמה שיותר מפתים, כדאי לבדוק מספר חברות לפני הבחירה באפיק חיסכון מתאים.

לפני ניוד הכספים גם מומלץ לפנות לקבלת סיוע מקצועי מיועץ ומומחה פנסיוני חיצוני ואובייקטיבי. היועץ יבדוק את האופציות הרלוונטיות וימליץ על המתאימות ביותר לצרכיכם. בנוסף, הוא יסביר לכם על ההשלכות של הצעד, שהן לרוב בלתי הפיכות. עקב ההשלכות האלו יש לוודא שאין פגיעה בגובהו של החיסכון הפנסיוני, לבדוק את היחס בין גובה התשואה ודמי ניהול, ואת מצב הכיסוי הביטוחי. למשל, אם עוברים מביטוח מנהלים לקרן פנסיה יבוטלו בביטוח המנהלים הכיסויים ויתקבל מקרן הפנסיה כיסוי שונה לגמרי.

התייחסות לוותק ולמסלולי ביטוח

כאמור, כשמניידים קרן פנסיה יש להבין את המשמעויות של נושאי ביטוח. למשל, בהתאם לשינויים בתקנון מיוני 2018, כל מי שמצטרף לקרן פנסיה או מנייד את כספי הפנסיה שלו יכול להמשיך באותו מסלול הביטוח שהיה לו קודם. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שבניוד בו כיסוי הביטוח עלה ליותר מ-10% תידרש תקופת אכשרה של חמש שנים עבור התוספת של הכיסוי. בנוסף, בעת מעבר לקרן פנסיה אחרת של חוסך פעיל שעדיין מעביר כספים, עוברות איתו זכויות הוותק שהוא צבר, לרבות גיל הכניסה ותוקפה של האכשרה.

הליך הניוד עצמו

אם אתם מתכננים לנייד את כספי הפנסיה חשוב שתדעו כמה פרטים על התהליך עצמו:

 •  את הניוד ניתן לבצע רק מקופת חיסכון שבה הוא אפשרי, ורק אל קופה שמקבלת מצטרפים חדשים ומאשרת את ההצטרפות.
 •  לפני הניוד בחנו היטב את מצב החיסכון הפנסיוני שלכם, בדגש על הדוחות השנתיים ועדיף בעזרת יועץ פנסיוני.
 •  פנו לקרן הפנסיה שאליה אתם מבקשים לעבור בעזרת יועץ פנסיוני, או באופן עצמאי. הפניה כרוכה במילוי טופס בקשת הצטרפות וכן בקשה להעברת כספי הפנסיה.
 •  יש להודיע למעביד על החלפת הקרן ולספק לו פרטים אודותיה, על מנת שיהפכה לכתובת חדשה להפקדת הכספים. גם קרן הפנסיה החדשה תדאג ליידע את מקום העבודה על המעבר אליה.
 •  קחו בחשבון שיש מקרים בהם קרן הפנסיה שאליה מבקשים להצטרף תבקש נתונים רפואיים של החוסך עבור הליכי חיתום. לעיתים הקרן תחריג כמה מצבים רפואיים של החוסך שעבורם לא יהיה תקף הביטוח.
 •  העברת כספים מקרן קיימת לקרן חדשה תבוצע בטווח זמן של עד עשרה ימים, וככלל התהליך אורך כעשרים יום.
 •  בעת כניסת כספים לקרן החדשה, על הקרן ליידע אתכם על ההפקדה הראשונה.
 •  בעת מעבר לקרן חדשה מתבצע באופן אוטומטי תהליך של איתור ואיחוד קרנות פנסיה לא פעילות, הכולל העברה שלהן לקרן הפנסיה החדשה. בעל החיסכון יקבל הודעות לפיהן הוא יכול שלא לאשר את האיחוד, אחרת התהליך ימשיך.
 •  אם התחרטתם ואתם מבקשים לבטל את הניוד תוכלו להגיש בקשת ביטול עד שמונה עשר יום ממועד המעבר.

בשורה התחתונה

למרות האפשרות לנייד את הפנסיה רבים לא עושים זאת. במקום לבחור בעצמם במסלול השקעה המתאים להם, הם ממשיכים לתת למעסיקים לקבוע עבורם את טיב החיסכון מבלי לדעת כיצד כספם מושקע. יתרה מכך, רבים מהחוסכים אינם יודעים במדויק כמה כסף יקבלו כקצבה חודשית לאחר הפרישה, לא מודעים להרכב הביטוחי של החיסכון הפנסיוני, ורק מעטים פונים לקבלת ייעוץ פנסיוני למרות שמקומות העבודה חייבים לאפשר את קבלת השירות.

חשוב להבין כי גישה זו מובילה לא אחת להפסד משמעותי וניכר בקצבת הפנסיה. לכן מומלץ שלא להתעלם ממצב החיסכון הפנסיוני שלכם ולפנות אל מומחים פנסיוניים לקבלת התמונה השלמה וייעוץ מקצועי בנושא.

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

כיצד מתכננים ירושה והעברה בין דורית במציאות לא יציבה? כך תוכלו לדאוג להבטחת העתיד לדור ההמשך שלכם
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה