חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קופת גמל לפי תיקון 190 – הטבות חשובות

קופת גמל לפי תיקון 190 – הטבות חשובות

כולם מדברים עליו אבל מעטים מבינים בדיוק מה הוא אומר – תיקון 190 הוא תיקון שהוכנס בשנת 2012 לפקודת מס הכנסה במטרה להסדיר את המיסוי והטבות המס הניתנות למושכי קצבאות מקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. אז מהו תיקון 190? כיצד משפיע התיקון הלכה למעשה על האפשרויות העומדות בפניכם למשיכת כספי הפרישה שלכם? האם התיקון באמת מאפשר משיכה חד פעמית של כספי החיסכון מבלי לשלם מס כלל? על שאלות אלו ועוד, תוכלו לקרוא ממש כאן בשורות הבאות.

 

תיקון 190 מה זה אומר?

כאמור, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עוסק במיסוי, הטבות מס והיוון של קצבאות בגיל הפרישה. התיקון הוכנס לפקודת מס הכנסה 190 בשנת 2012, אך השפעתו ניכרה רק כעבור 3 שנים, בשנת 2015, במהלכה בוצעו הפקדות של חוסכים לקופות גמל על פי התיקון בהיקף של 2 מיליארד ש"ח. לשם המחשה, בשנת 2014 מעטים היו מודעים לתיקון 190 וסך ההפקדות במסגרת התיקון הסתכמו ב-200 מלש"ח בלבד לאורך השנה כולה. שנת 2016 כבר נפתחה עם רבעון ראשון שרק במסגרתו הופקדו מיליארד ש"ח במסגרת התיקון, משם כבר הפך התיקון לסטנדרט שכל חוסך לטווח הארוך חייב להכיר. אז מה אומר התיקון? ובכן, על פי תיקון 190, יכול כל חוסך לחסוך כל סכום של כסף בכל קופת גמל שיבחר ולמשוך את כספי החיסכון החל מגיל 60 בשתי צורות אפשריות:

  1. קצבה חודשית פטורה לחלוטין ממס (רווחי הון) – גובה הקצבה החודשית מוגבלת לפי 5 השכר הממוצע
  2. משיכה הונית עליה יחול מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15% נומינלי – משיכה של כל סכום הגבוה מפי 5 השכר הממוצע ועד משיכה מלאה של כל כספי החיסכון במשיכה אחת. אפשרות זו פתוחה אך ורק עבור כספים שהופקדו לאחר 2012 ורק בפני מי שנהנה מקצבה חודשית מינימלית של 4,498 ש"ח ממקור אחר ('קצבה מזערית' על פי תיקון חוק 190, נכון לשנת 2021).

לשם המחשה: לאורך שנים חסכתם בקופת גמל וצברתם בה מיליון ש ח. עם הגיעכם לגיל 60, תוכלו למשוך את כספי החיסכון בצורת קצבה, שתועבר אליכם על ידי הקופה בכל חודש מהחיסכון אל חשבון הבנק. אם השכר הממוצע במשק בזמן המשיכה עומד על 10,000 שקלים לחודש, קצבה זו לא תוכל להיות גבוהה יותר מ-50,000 שקלים. על קצבה זו לא תצטרכו לשלם ולו שקל אחד מס. האפשרות השנייה היא שעם הגיעכם לגיל 60 או בכל שלב לאחר מכן, תוכלו לבצע משיכה הונית של כל סכום הגבוה מ-50,000 שקלים (פי 5 מהשכר הממוצע) ועד משיכת כל כספי החיסכון בבת אחת. במקרה כזה, ינוכה מהסכום מס רווחי הון בשיעור 15% נומינלי על הרווחים שצברתם בקופה לאורך השנים והכסף יועבר כולו אל חשבון הבנק שלכם. אפשרות זו כאמור, פתוחה בפניכם רק בתנאים מסוימים ורק אם אתם מקבלים קצבת פנסיה חודשית של 4,498 ש"ח לכל הפחות, ממקור אחר.

ניתן לבחון את התאמתכם לתכנון פיננסי מקיף של כלל החסכונות שברשותכם – למימושם באופן אפקטיבי

שלושה דברים שחשוב להבין בשלב הזה:

  1. הטבות אלה ניתנות על הקצבה המוכרת בלבד, כלומר חלק מהחיסכון בקופה שנמוך מהתקרה המוגדרת בתיקון כקצבה מוכרת. אם החיסכון גבוה יותר מתקרה זו, על כל סכום שמעבר לתקרה לא יחולו הטבות המס. בהמשך נפרט את תקרת הקצבה המוכרת.
  2. אתם לא חייבים לבחור באחת משתי האפשרויות, או במילים אחרות, ניתן למשוך חלק מכספי החיסכון במשיכה הונית עליה תשלמו את המס הנדרש כאמור ובמקביל, לשמור בקופה את החלק הנותר אותו תמשכו כקצבה חודשית בפטור מוחלט מכל תשלום מס.
  3. משיכה הונית מבוצעת בהליך של היוון קצבה מוכרת, כלומר הסכום שמשכתם במשיכה הונית חד פעמית, יקוזז מהקצבה החודשית לאורך תקופת ההיוון, קרי התקופה הנדרשת להחזרת הסכום שמשכתם. אם לצורך העניין, הקצבה החודשית מחושבת בכדי להבטיח תשלום חודשי סדיר לאורך 20 שנה, משיכה הונית לא תגרום לכך שאחרי 15 שנה כבר ייגמרו הכספים בחיסכון. הקצבה תמשיך להיות משולמת לאורך 20 שנה, אבל היא תהיה נמוכה יותר. כמה נמוכה יותר? מהקצבה המקורית יופחת הסכום ההוני שמשכתם חלקי מספר החודשים שנותרו עד תום 20 השנים.

אבל זה לא הסוף – ההטבות הנוספות של תיקון 190

חוק תיקון 190, כפי שרבים מתייחסים אליו, עוסק כאמור בעיקר בנושא המיסוי כפי שתיארנו לעיל, אבל במקביל גוזר עוד שורה של הטבות שנוגעות בתמצית של החיסכון לקופת גמל. הטבות אלה כוללות:

  • מעבר חופשי בין מסלולים – באפשרותכם להעביר את כספי החיסכון בין מסלולי השקעה שונים מבלי שהמעבר ייחשב כאירוע מס. במילים אחרות, ניתן לעבור ממסלול למסלול מבלי לשלם מס רווחי הון בזמן המשיכה ממסלול אחד וההעברה למסלול אחר.
  • דמי ניהול מופחתים – דמי הניהול על קופת גמל לפי תיקון 190 הופחתו לרמה מקסימלית של 1.05%. זאת ועוד, גמישות המעבר בין מסלולים וקופות בעקבות התיקון, הובילה להגברת התחרות בתחום, מה שקיבע את דמי הניהול הממוצעים בפועל, סביב 0.6% בלבד.
  • קבלת הלוואה מהקופה – על פי תיקון 190 קופות גמל, תוכלו כעת לקחת הלוואה מקופת הגמל כנגד כספי החיסכון השמורים בקופה, כשכספי החיסכון משמשים כבטוחה להלוואה.
  • גיוון השקעות – את כספי החיסכון במסגרת קופת גמל סעיף 190, ניתן לנתב להשקעות מגוונות יותר לרבות נכסים בלתי סחירים (מחוץ לבורסה) כדוגמת נדל"ן, קרנות גידור ואפילו השקעות פרייבט אקוויטי.
  • העברה בין דורית – במידה והחוסך נפטר לפני גיל 75, יוכלו יורשיו למשוך את כל כספי החיסכון עם פטור מלא ממס. במידה והחוסך נפטר לאחר גיל 75, יוכלו יורשיו למשוך את כספי החיסכון תחת אותם תנאים שחלו על החוסך עצמו, קרי קצבה חודשית פטורה ממס או משיכה הונית במס מופחת.

 

ויש גם תקרה – סוגיית הקצבה המוכרת

השאלה שמגיעה תמיד אחרי מהו תיקון חוק 190 היא, האם ישנה תקרה על סכום החיסכון שעליו חלות הטבות התיקון. התשובה לשאלה זו היא כן, אבל את מרביתנו היא לא אמורה להטריד. על פי התיקון, במידה ותחליטו למשוך את כספכם במשיכה הונית, הטבת המס תינתן לכם אך ורק עבור קצבה מוכרת, קרי סכום שאינו חורג מהתקרה המקסימלית המוגדרת בתיקון 190 וכל חריגה מתקרה זו תדרוש אישור מפקיד השומה. התקרה עד גיל 60 עומדת על 9,158,268 שקלים והיא הולכת ופוחתת עבור החוסך בכל שנה שעוברת החל מגיל 60 עד לרמה של 2,690,505 בגיל 91. במילים אחרות, תוכלו להפקיד בקופת הגמל שלכם כמה כסף שרק תרצו ללא שום מגבלה, אך בבואכם למשוך את כספי הקופה החל מגיל 60, הטבת המס על משיכה הונית תחול אך ורק עבור סכום נמוך מהתקרה כאמור. על כל סכום שחורג מהתקרה יהיה עליכם לשלם מס רווחי הון מלא.

מה ההבדל בין רווח ריאלי לרווח נומינלי?

אחרי שהסברנו מה זה תיקון 190, בואו נבין את הדברים טיפה לעומק. אחד הפרמטרים שרבים מתקשים להתמודד עימו, הוא גובה המס שיהיה עליהם לשלם במקרה שיבחרו למשוך את כספם, כולו או חלקו, במשיכה הונית חד פעמית. לפני תיקון 190 קופת גמל, היה על החוסך לשלם מס רווחי הון בגובה 25% מהרווח הריאלי שנצבר בקופה. בעקבות התיקון, נדרש החוסך לשלם על הרווח הנומינלי 15 אחוז. אז מה ההבדל בין ריאלי לנומינלי אתם שואלים? ובכן, רווח נומינלי הוא הרווח ללא התחשבות באינפלציה. רווח ריאלי הוא הרווח בניכוי האינפלציה. לשם המחשה: בשנה מסוימת עם אינפלציה של 2%, השקעתם 10,000 ש"ח ובתום השנה משכתם 11,000 שקלים. במקרה כזה, הרווח הנומינלי שלכם הוא 10% (1,000 שקלים) בעוד הרווח הריאלי הוא 7.8% (780 שקלים, שכן בגין 2% אינפלציה, חישוב הרווח מבוצע לא ביחס ל-10,000 שקלים השקעה, אלא ביחס ל-10,200 שקלים). כלומר, הטבת המס במסגרת תיקון 190 קופות גמל מפחיתה את חבות המס שלכם מ-25% ל-15%, אך מחושבת מתוך הרווח הנומינלי שהוא גבוה יותר מהריאלי. כמה גבוה? תלוי באינפלציה. ככל שהאינפלציה גבוהה יותר, כך הטבת המס הזאת לפחות ופחות אטרקטיבית.

 

קופת גמל תיקון 190 – למי זה מתאים?

את החיסכון הפנסיוני שלנו אנו מבצעים לרוב דרך קרן פנסיה והיא זו שמהווה את מקור הביטחון הכלכלי שלנו בגמלאות. על כן, נשאלת השאלה למי מתאים כל העניין הזה של קופות גמל תיקון 190. ובכן, קופת גמל הוא אפיק חיסכון ארוך טווח, שנועד להשלים או להוות תוספת לקרן הפנסיה או פשוט לשמש לצורך השקעות לטווח הארוך. אם כבר החלטתם לחסוך במסגרת קופת גמל, אין עוד דבר נוסף שאתם צריכים לשקול. כל קופת גמל חוסה אוטומטית תחת תקנה 190, שבאה לידי ביטוי הלכה למעשה, רק במעמד משיכת הכספים החל מגיל 60. יחד עם זאת, אם יש לכם סכום כסף גבוה שאתם רוצים להשקיע ואתם מתלבטים בין כמה אפיקים פוטנציאליים, אז האופציה של קופת גמל תיקון 190 הופכת לאטרקטיבית יותר ככל שאתם קרובים יותר לגיל 60. הסיבה לכך היא מאוד פשוטה: באף אפיק השקעה אחר לא תוכלו למשוך את כספי החיסכון והרווחים עם מס רווחי הון של 15% מהרווח הנומינלי. בקופת גמל תוכלו לבחור כמובן במסלול הקצבה החודשית עם פטור מלא ממס, אבל גם אם תרצו למשוך את הכסף בבת אחת, לא תאלצו לשלם מס רווחי הון מלא בגובה 25%, כפי שיתחייב מכם למשל בחיסכון בנקאי, אג"ח, ניירות ערך, קרן נאמנות או כל ערוץ השקעות אחר.

אז אם אתם מחפשים אפיק בטוח ואטרקטיבי להשקיע את כספכם לטווח הארוך, או מתעניינים בפתיחת קופת גמל ורוצים לוודא שאתם מבינים היטב את המשמעויות של תיקון 190 ולא פחות מכך גם את האלטרנטיבות, צוות המומחים הפנסיוניים שלנו ישמח להסביר לכם את הדברים בפירוט רב, לפרוש בפניכם את כל האפשרויות ולוודא שאתם מקבלים את ההחלטה הנכונה ביותר עבורכם, עבור הכסף שלכם ועבור דור ההמשך שלכם.

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

כיצד מתכננים ירושה והעברה בין דורית במציאות לא יציבה? כך תוכלו לדאוג להבטחת העתיד לדור ההמשך שלכם
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה