חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרן גידור ישראלית – המדריך המלא למשקיע

קרן גידור ישראלית – המדריך המלא למשקיע

תעשיית קרנות הגידור (Hedge Fund) בישראל צברה תאוצה בשנים האחרונות נוכח התנודתיות המאפיינת את השווקים והרצון להשאת תשואה עודפת גם במצבי שוק קיצוניים. מדובר למעשה בקרן הנוקטת במגוון טכניקות ואסטרטגיות השקעה, לרבות מכירה בחסר (Short) ומינוף פיננסי, ובשל אופי ההשקעה מטרתה להרוויח בכל מצב שוק – עולה או יורד. עבור המשקיעים מדובר בתחום שצומח בקצב מסחרר ומצליח להכות את השוק לא פעם. מדריך למשקיע עם כל מה שצריך לדעת על השקעה בקרנות הגידור בישראל.

ענף קרנות הגידור בישראל הפך במהלך השנים לזירת השקעה מבוקשת המושכת בעיקר גופים ומשקיעים אמידים המחפשים נתיב השקעה המסוגל להניב עבורם רווחים גם כאשר נרשמת תנודתיות חריפה בשווקים (volatile market). קרן גידור עונה על הצורך הזה כאשר זו פועלת במטרה לאתר הזדמנויות השקעה הנובעים לעיתים מעיוותים בשוק או במניה מסוימת – ולנצל מצב זה במטרה להשיא תשואה חיובית על ההשקעה.

מנהלי קרנות הגידור למעשה לא "מהמרים" על כיוון השוק ולא מחפשים לרכב על מגמה מסוימת, הם לרוב דווקא הם אדישים למצב השוק, ופועלים מתוך אסטרטגיה קבועה המנחה אותם בכל הנוגע לפרופיל ההשקעה. שמן של אותן הקרנות מעיד גם על הפעילות שלהן במסגרת ההשקעה – קרנות הגידור מיישמות אסטרטגיות וניהול סיכונים חכם כדי לגדר את ההשקעה ולנטרל עד כמה שניתן את הסיכון.  

עם זאת, חשוב לציין כי מכיוון שאותן קרנות בעלות מבנה גמיש מאוד ואין כמעט הגבלה חוקית על אופי ההשקעות שמבצעות, כל קרן ייחודית באשר לטכניקות הגידור בהן נוקטות כמו גם במגזרי הפעילות והנכסים בהם משקיעה – סחורות, תעודות סל ממונפות, מניות, אגרות חוב וכיוצא בזה. מבחינה זו קרן גידור דומה במידה מסוימת לפרופיל של קרן נאמנות גמישה המשקיעה בהתאם לראות עיניו ושיקוליו של מנהל הקרן, אם כי יש לומר בכפוף למדיניות הכללית של הגוף במסגרתו מנוהלת הקרן.

קרנות גידור בישראל

בישראל פועלות עשרות קרנות גידור כאשר את חלקן הקימו גופי ההשקעה הגדולים שחיפשו מנועי צמיחה חדשים והשכילו להבין כי מדובר בתחום לוהט שצובר תאוצה ויתר הקרנות המובילות הוקמו לרוב על-ידי מנהלים ובכירים בענף ההשקעות שרתמו את הידע והניסיון שצברו כדי להקים קרן גידור ישראלית הפועלת בזירה המקומית ומעבר לים המטרה להשיא תשואה עודפת למשקיעי הקרן.

דמי הניהול הנהוגים בקרנות הגידור

דמי הניהול המקובלים בענף קרנות גידור בישראל נע סביב 2% מהיקף ההשקעה אלא שזה לא המרכיב העיקרי עליו מתבססות הקרנות בעמלות שגובות. כל קרן קובעת גם דמי הצלחה – אחוז מהרווח – העומד על כ-20 אחוז. מדובר כמובן בסכום לא מבוטל שיהיה על המשקיע לשלם בעבור ניהול הקרן והרווחים שתייצר אך במידה ומדובר בתשואה גבוהה אין ספק כי מדובר בעסקה משלמת לשני הצדדים. 

אלמנט נוסף נוגע במיסוי, שבעניין זה יש צורך להבחין בין שני סוגי קרנות – בקרן ישראלית קיים ניכוי מס במקור בסוף כל שנה על רווחי ההון בשיעור של 25% ליחיד (עד סוף 2019 עמד שיעור המס על 30%). לעומת זאת, בקרן זרה (יכולה להיות קרן של שותף מקומי אך מאוגדת מעבר לים) ניתן להנות מפטור ממס כל עוד נרכשה דרך חשבון פטור ממס. מנגד, עלויות הקרן בדרך כלל גבוהות יותר כך שכדי שהשקעה בקרן זרה תהיה משתלמת למשקיע על היקף הקרן להיות משמעותי בהתאם.

מושגים מעולם קרנות הגידור שחייב להכיר

קו מים עליון (High Water Mark) תנאי זה פירושו שישנו מנגנון המונע תשלום דמי הצלחה ללא יצירת רווח אמיתי או לחילופין שהמשקיע לא ישלם פעמיים על אותו הרווח. כך לדוגמה, אם השקעה מסוימת בקרן עלתה מסך של מיליון ש"ח ל-1.5 מיליון ש"ח, ישולמו דמי הצלחה בעבור הרווח, אך אם הקרן תרד שוב למיליון ושוב תעלה ל-1.2 מיליון לא ישולמו דמי הצלחה פעם נוספת. במילים אחרות, דמי ההצלחה יחושבו רק עבור החלק שעבר את הנקודה הגבוהה ביותר בעבר.

משוכה (Hurdle)  – רף שנדרש לחצות על מנת לשלם את דמי ההצלחה. נניח כי המשוכה נקבעה על שיעור של 3%, אז רק אם רף זה נחצה מבחינת הרווח, הקרן תיגבה דמי הצלחה מהמשקיע. תנאי זה למעשה קובע את התשואה המינימלית שרק מעליה ניתן לגבות דמי הצלחה. כל עוד מנהל הקרן לא השיא תשואה שנתית מינימלית לפי השיעור שנקבע ב”משוכה”, הוא לא יהיה זכאי לדמי הצלחה ותשולם עמלת דמי ניהול בלבד.

תקופת "נעילה" עניין זה קובע האם המשקיעים בקרן "נועלים" את הכסף לתקופה מוגדרת, מה שאומר שבטווח הזמן הזה הכספים לא יהיו נזילים ומשיכתם תהיה כרוכה בקנס כספי. לאחר תקופת הנעילה, הכסף נזיל למשקיע. 

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה:

עבור מי מתאימה השקעה בקרן גידור?

בפועל כל משקיע יכול להשקיע בקרן גידור אלא שהרשות לניירות ערך בישראל הגבילה מאוד את כושר השיווק של מנהלי קרנות הגידור למשקיעים שאינם מוגדרים כמשקיעים 'כשירים'. בשנת 2019 הבהירה הרשות לניירות ערך בפרסום נייר עמדה כי חוק ההשקעות המשותפות בנאמנות חל על קרנות הגידור. המשמעות היא שסך המשקיעים שאינם מוגדרים כ'כשירים' בקרן יוגבל ל-50 בלבד. 

הרשות משנה תפיסה בנוגע לקרנות הגידור – ופותחת דלת גם למשקיעים מן השורה

באחרונה חל שינוי בתפיסת הרשות בכל הנוגע לענף קרנות הגידור אם כי במידה מסוימת. הרשות פרסמה לפני מספר חודשים נייר עמדה עדכני וטענה כי יש בכוונתה לאפשר שני מוצרי ההשקעה חדשים בתחום: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור. מדובר במכשירי השקעה שהם סוג של הכלאה בין קרן גידור וקרן נאמנות, ומטרתם המרכזית היא להנגיש לציבור הרחב את אפשרות ההשקעה בקרנות הגידור, ששמורה כיום כאמור בעיקר למשקיעים מתוחכמים בעלי ממון.

קרן גידור בנאמנות דומה במאפייניה ואופן פעילותה לקרן הגידור המוכרת, שאינה מפוקחת ע"י הרשות לניירות ערך. אולם, במוצרים החדשים יצטרפו מגבלות רגולטוריות הנוגעות לכללי ההשקעה בנכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן, לאופן שערוכם, למועדי פרסום מחירי הקרן לציבור וכמו-כן מנגנון מוסכם לגביית עמלות דמי הצלחה. מטרת המנגנון היא להבטיח כי מנהל הקרן לא ייקח סיכונים מיותרים וכי המשקיע ישלם דמי הצלחה במקרים בהן קרן הגידור הניבה רווחים גבוהים ביחס למצופה.

לעומת זאת, אגד קרנות גידור יהיה דומה יותר באופיו לתעודת סל. במסגרתו, יוכל הציבור להיחשף לפעילותן של קרנות גידור ישראל רגילות שיפוקח וינוהל ע"י גורם מוסמך שתפקידו להבטיח את זכויות המשקיעים בקרנות הגידור המוחזקות במסגרת אותו האגד.

זו למעשה בשורה שפותחת דלת עבור משקיעים מן השורה להסיט חלק מכספי ההשקעה לקרנות הגידור, אם כי במוצר מעט שונה מזה שמציעות הקרנות באופן מסורתי, אך ללא ספק מהווה שינוי דרמטי בכל הקשור למשקיעים שרצו להשקיע בקרנות הגידור אך זו לא הייתה בהישג ידם בשל מגבלת ההשקעה הגבוהה שהקרנות נוהגות לדרוש כתנאי להשקעה. במוצרים החדשים ההשקעה התחלתית תעמוד על כמה מאות שקלים בלבד. 

לסיכומו של עניין, קרנות הגידור תפסו נתח משמעותי בתמהיל ההשקעה של הגופים המוסדיים כמו גם אצל המשקיעים אמידים אלא שכעת התחום נפתח גם עבור משקיעים שאינם עונים על ההגדרה של משקיע 'כשיר'. צוות המתכננים הפיננסיים שלנו מתמחה בבחינת גישת ההשקעות ומדיניות ניהול של קרנות הגידור המובילות בישראל וישמח לסייע בהוזלת העלויות ובחירת הקרן שתואמת את פרופיל ההשקעה שהינך מחפש. 

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

כיצד מתכננים ירושה והעברה בין דורית במציאות לא יציבה? כך תוכלו לדאוג להבטחת העתיד לדור ההמשך שלכם
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה