חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרנות פנסיה כשרות – המדריך מלא

קרנות פנסיה כשרות – המדריך מלא

עולם ההשקעות התפתח במרוצת השנים ופרץ כמעט כל גבול אפשרי כדי לענות על צרכי המשקיעים בכל היבט. כיום ישנם אפיקי השקעה, כדוגמת קרנות פנסיה "כשרות", המיועדים למגזרים המבקשים להשקיע בהתאם לערכים ותנאים ההולמים את תפיסת עולמם. מהן קרנות הפנסיה הכשרות? מה מאפיין אותן ואילו פרמטרים קובעים האם ההשקעה כשרה? לפניכם מדריך שיעשה סדר בכל מה שצריך לדעת באשר לקרנות פנסיה המוגדרות ככשרות.

גופי הניהול השונים בשוק המקומי השכילו להבין במהלך השנים כי כדי להמשיך ולהתפתח נדרש מהם לענות על צרכי המשקיעים ולהנגיש עבורם השקעות התואמות את סולם הערכים ותפיסת עולמם. השקעות כשרות הן ללא ספק חלק מהמאמץ לאפשר לאוכלוסייה הדתית להיחשף לאפיקים העומדים בתנאי ההלכה כך שיוכלו גם הם להנות מתשואות ורווחים כלכליים על השקעות בחברות המוגדרות ככשרות.

חברות המוגדרות ככשרות הן לרוב כאלה המחזיקות בהיתר עסקה, שאינן בעלות פעילות עסקית בשבת. היתר העסקה מגדיר את ההלוואות או האג"ח שמנפיקה החברה ובהתאם את הריבית המותרת כחלק מהרווחים וכך למעשה מתמודדים המשקיעים הדתיים עם האיסור ההלכתי על הלוואות בריבית. כך נוצר מצב שאם בעבר הכספים המושקעים בתחום ההשקעות הכשרות היה נמוך יחסית, כיום היקף הכספים המנוהלים באפיקים כשרים בעלי היתר מסתכם במליארדי שקלים – ומסתמן כי מגמה זו ממשיכה לצבור תאוצה במהלך השנים.

ניתן לבחון את התאמתכם לתכנון פיננסי מקיף של כלל החסכונות שברשותכם – למימושם באופן אפקטיבי

איך זה התחיל?

לפני כשני עשורים עבר עולם החיסכון הפנסיוני מהפכה בכל הקשור לפעילות קרנות הפנסיה כאשר פנסיה תקציבית נותרה מאחור והציבור פנה לחיסכון בקרנות הפנסיה החדשות, שעובדות בצורה של פנסיה צוברת, כלומר שהקצבה החודשית שיקבל החוסך כשיפרוש לגמלאות תהיה ביחס לתשואות שהניבו הכספים שנצברו עבורו במהלך כל שנות החיסכון. שינוי זה הוביל גם לחששות בנוגע להיבטים ההלכתיים מבחינת החוסכים שומרי המצוות בקרנות אלו שמא הן עשויות לחרוג מנוהלי הדת בביצוע ההשקעות בשוקי ההון.

הדיון המרכזי התמקד בשאלה האם ישנו היתר מבחינה הלכתית להפריש לקרנות פנסיה צוברת, שכן הכספים באותן קרנות מושקעים על-ידי הגוף המנהל באפיקי השקעה בשוק ההון, לרבות ניירות ערך והנפקת אגרות חוב, שנתפסים עבור רבים מהאוכלוסייה הדתית והחרדית כחריגה מהלכות הדת בשל כך שנטילת ריבית אסורה לפי ההלכה, כמו גם לקיחת חלק בחברה הנוגדת את חוקי ההלכה (שמירת שבת לדוגמה).

אותה דילמה נגעה לא רק בקרנות הפנסיה אלא בכל סוגי מכשירי החיסכון הפנסיוני הקיימים בשוק בישראל מאחר ואלו פועלים לרוב באופן דומה של השקעת הכספים בשוק ההון. בתי ההשקעות וחברות הביטוח היו ערים לדיון שנוצר סביב העניין ולכך שרבים מהחוסכים בני האוכלוסייה הדתית ביקשו להקפיא פעילות, והחלו בזה אחר זה להקים מסלולים המוגדרים כשרים ומיועדים לציבור שומר המצוות.

כלומר, הכסף של העמיתים הדתיים במסלולים הכשרים הושקע רק בנכסים שזכו לקבל היתר הלכתי ובתנאי שאותן חברות בהן מושקע הכסף שומרות שבת. כיום מדובר במסלול השקעה פופולרי המוצע ברוב גופי ההשקעה וחברות הביטוח בישראל.

אילו גישות הלכתיות קיימות ומי הסמכות הקובעת האם ההשקעה כשרה?

בישראל פועלים שלושה גופים מוסמכים הקובעים האם ההשקעה תוגדר כ"כשרה":

  • "כלכלה כהלכה" – הגוף הוותיק ביותר.
  • "ועד הרבנים תשואה כהלכה" – גוף שמורכב מזרמים שונים של חרדים בהובלת חסידי גור.
  • מכון כת"ר – גוף מוסמך המזוהה עם הציונות הדתית.

 

בהתאם, ישנן גם שלוש גישות הלכתיות שונות בהקשר של השקעה כשרה. בגישה המקלה יחסית, הסברה היא כי השקעה במניות מותרת על-פי ההלכה, שכן בעלי המניות שותפים לרוב בשיעור זעיר בשליטה בחברת ובהתאם ההשפעה על הנעשה בחברה באופן זה היא בכל מקרה זניחה. אלו המחזיקים בגישה זו בוחרים במסלולי השקעה הכוללים גם ניירות ערך של חברות ציבוריות.

גישה נוספת טוענת כי כל חברה שתוגדר כשרה צריכה לעמוד בשני תנאים מצטברים. האחד, שמירה על ההלכות הנוגעות לריבית ומחזיקות בהיתר עסקה שמעיד על כך, שנית, החברה שומרת שבת כך שאין לה כל פעילות עסקית ביום זה. חברה שעונה על שני תנאים אלו מוגדרת לפי גישה זו כהשקעה לגיטימית עבור ציבור המשקיעים הדתי.

הגישה השלישית והקיצונית ביותר לא מאפשרת השקעה במניות של חברות ישראליות בשום מצב, כיוון שבדרך של רכישת מניות הופך המשקיע לחלק מהשותפות בחברה (גם אם בשיעור מזערי ביותר) ולפיכך עשוי להיות שותף לדבר עבירה במצבים של חריגה מהלכות הריבית, חילול שבת או כל פעולה אחרת הנוגדת את ערכי הדת.

חשוב לציין בעניין זה כי לפי חלק מהגישות השקעה באג"ח ממשלתי (שמהווה לעיתים מרכיב משמעותי בנכסי הקרן) אינה מהווה בעיה מבחינה הלכתית וכי יש הסוברים שאין כל סתירה הלכתית גם באשר להשקעה באגרות חוב קונצרניות מכיוון שמותרת הלוואה בריבית לחברה בע"מ.

גופים אלו מסתפקים כאמור בבחינת פעילות החברות וקביעת כשרותם רק לפי שמירת שבת והחזקה בהיתר עסקה ולא בודקים אלמנטים אחרים הנוגעים בהלכי היהדות שקשורים לנושא ההשקעות. הסיבה נובעת מכך שבדיקות מעמיקות יותר הנוגעות בפעילות החברה והחלטה האם לפסול חברה בשל כך, קשות הרבה יותר לביצוע.

איפה ניתן למצוא השקעה כשרה?

השקעות כשרות הפכו מוקד משיכה לא רק עבור מי שנמנה על האוכלוסייה החרדית אלא גם עבור משקיעים המבקשים להשקיע תחת מגבלות ההלכה מתוך הבנה כי אפיקים אלו מניבים בשנים האחרונות תשואה נאה למשקיעים, זאת בסתירה לתפיסה שאותן השקעות הכפופות להלכות הדת מוגבלות במידה מסוימת בהשגת תשואות נאות.

את אותן השקעות בהתאם להלכות הדת ניתן למצוא כמעט בכל מכשיר פיננסי, כדוגמת קרנות הפנסיה הכשרות, קרנות השתלמות, חיסכון לכל ילד, ניהול תיקי השקעות, קרנות סל, קופות גמל להשקעה וקרנות נאמנות. חשוב לציין כי בשנים האחרונות ההשקעות הכשרות מוכיחות עצמן כמעט בכל האפיקים מבחינת הביצועים, כך שגם משקיעים שאינם נמנים על האוכלוסייה החרדית מבקשים להשקיע תחת מגבלות אלה מתוך הבנה כי פוטנציאל התשואה גבוה.

קרן פנסיה כשרה

קרנות פנסיה כשרות הפכה בשנים האחרונות למכשיר חיסכון מבוקש המציע מגוון מסלולי השקעה כשרים עבור החוסכים, שכירים ועצמאים כאחד. מדובר למעשה בקרן הזהה בתנאיה לקרן "רגילה", כלומר מיועדת לקצבה בתקופת הפנסיה וכוללת את שני הרכיבים הביטוחיים המובנים בקרן פנסיה (אובדן כושר עבודה וביטוח חיים) אלא שנבדלת בכך שהקרן משקיעה בנכסים מסוגים שונים, אך רק בכפוף להוראות הדין וכללי ההלכה היהודית.

כל קרן פנסיה כשרה של גוף מנוהל מחוייבת בקבלת היתר עסקה, מה שמגדיר אותה כקרן הפועלת בהתאם להלכות הדת, כאשר ישנם שלושה גופים כאמור שרשאים להעניק את ההיתר. קרנות הפנסיה מפוקחות על ידי רבנים מוסמכים המאשרים כי ההשקעות במסגרת קרנות אלה אינן עוברות על איסורים הלכתיים כלשהם אלא שהקרנות אינן בעלות הכשר אחיד כך שמי שמתעניין בסוג ההכשר של הקרן, כמו גם בשם הרב או המועצה שהעניקו את ההיתר, יכול לקבל מידע זה בתשקיף שמפרסמת כל קרן לכלל ציבור המשקיעים.

ראוי לציין כי גם תוכנית חיסכון לכל ילד מככבת אף היא בין האפיקים הכשרים, לצד קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וקופות גמל כשרות המוצעות על-ידי מרבית גופי ההשקעות וזוכות לביקוש גובר.

תשואות באפיקי ההשקעה הכשרים

השאלה המרכזית שנשאלת באשר לקרנות הפנסיה הכשרות ולשאר אפיקי ההשקעה הכפופים להלכות הדת היא האם התשואות שמניבים זהים לאלו שמשיגים גופי הניהול באפיקים הרגילים שאינם תחת מגבלות הדת. אם בעבר דובר על כך שהשקעה כשרה מוגבלת בחשיפה להשקעות אטרקטיביות, כיום המצב שונה – כ-80% מהחברות הציבוריות מוגדרות ככשרות.

באופן טבעי, ככל שפעילות החברה יותר גלובאלית – הסיכוי שהיא תיחשב כשרה יהיה נמוך יותר מכיוון שסביר כי זו פועלת גם במהלך השבת ובניגוד לתנאי השקעה כשרה. מנגד, חברות מקומיות בעלות שליבת פעילות עסקית בישראל מוגדרות ברובן כשרות בשל האפשרות לפקח על פעילותן העסקית ולוודא שאלה אינן מורדות מהלכי הדת.

בשורה התחתונה, השקעות כשרות הפכו במהלך השנים לאפיקי השקעה מבוקשים העונים על צרכי קהילת המשקיעים הדתית המחפשת להשקיע את הכספים במכשירים ואפיקים הפועלים בכפוף להלכות הדת. בשנים האחרונות מסתמן כי אלו משיאים תשואה ממוצעת הדומה באופן יחסי לאלה המושגות באפיקי השקעה שאינם כשרים וכי מגמה זו ממשיכה לצבור תאוצה.

כמו-כן, משקיעים המחפשים חשיפה להשקעות סולידיות יכולים לראות בחלופת ההשקעות הכשרות כמענה אטרקטיבי, שכן רובן משקיעות באגרות חוב הנחשבות לבעלות פרופלי סיכון נמוך. לצד זאת, בחינת הביצועים של קרנות הפנסיה הכשרות אצל גופי הניהול השונים נדרשת כדי לספק תמונה מלאה באשר לאיכות הניהול והביצועים שהושגו לעמיתים במהלך השנים. צוות המומחים הפיננסיים פועל מתוך אובייקטיביות וראיית טובת הלקוח, וישמח לבחון את חלופות ההשקעה הכשרות כדי להבטיח שתזכה למקסום מיטבי של כספי החיסכון גם אם אלו כפופים להלכות הדת.

לקבלת מידע ושיחת ייעוץ עם איש מקצוע - השאירו פרטים כאן:

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

כיצד מתכננים ירושה והעברה בין דורית במציאות לא יציבה? כך תוכלו לדאוג להבטחת העתיד לדור ההמשך שלכם
חיסכון עם תשואה גבוהה – לבחור את חברת ההשקעות הנכונה
השוואת תשואות קרנות פנסיה – איך להשוות ביניהן?

בואו לגלות איך משקיעי הפמילי אופיס מנהלים את כספיהם

הירשמו לניוזלטר שלנו!

ניתן להתחיל בדיקת התאמת להשקעה בפוליסת חיסכון על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה